تماس با ما


آدرس شرکت:
دفتر فروش: تهران ، میدان جهاد ، روبروی مسجد نور ، جنب تعاونی وزارت کشور ، پلاک 55/2
تلفن:88972860-8682-88972855 کد پستی: 1414776141
دفتر اداری:تهران ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، بالاتر از پمپ بنزین ، پلاک 443
تلفن: 89760-88065056کد پستی:1434933781 آدرس ایمیل : accounting@gta.ir